Activitats del curs 2017-2018


Saltapins
*****
El dia 13 d’octubre el nostre alumnat, acompanyat pels professors Alma Salvador Beltrán i Juan Carlos Gil Salvador, va realitzar  una eixida a Saltapins,   un   parc  d’aventura  situat a Morella; ja hi va anar el curs passat, però ha volgut repetir perquè li va agradar. És una zona de bosc del Complex de la Fàbrica Giner destinada a l’oci i a l’entreteniment actiu, per la qual es fa entre arbres un recorregut per ponts de mico, ponts tibetans, lianes… Com en qualsevol altra eixida que fa l’alumnat, no sols és important l’activitat en si mateixa, sinó també el foment de la convivència, la companyonia i l’amistat entre l’alumnat mateix.
Jornada de convivència
*****
El dissabte i diumenge 11 i 12 de novembre, l'alumnat mediador del nostre centre va participar en una jornada de formació i convivència a l'Alberg Argentina de Benicàssim sota el guiatge de Carmen Tolós Marzá, l’orientadora. El centre Alt Maestrat vol afavorir així la convivència i la resolució de conflictes promovent accions mitjançant les quals l’alumnat mediador treballa la prevenció de l'assetjament i la capacitat de mediar un acord o solució amb tècniques comunicatives i emocionals en els problemes de convivència que puguen sorgir. Vam poder dur a terme aquesta jornada gràcies a la col·laboració de les mares  
MUSOL
*****
El dia 17 de novembre, Begoña García Hernández i Letizia Locaspi, de la fundació MUSOL, van impartir una petita xarrada taller al nostre alumnat. MUSOL promou el dret a una vida digna i el desenvolupament sostenible de les poblacions més desfavorides i pobres, desenvolupant i enfortint les capacitats tant dels governs regionals i locals com de la societat civil espanyola, d'Àfrica i de l'Amèrica Llatina. MUSOL creu en un treball que tinga com a base la total transparència, la responsabilitat, la innovació i l'aprenentatge per a lluitar contra la plaga de la pobresa. Desenvolupa així mateix 
Museu del Taulell d'Onda
*****
El passat 19 de desembre, l'alumnat del nostre centre va visitar el Museu del Taulell Manolo Safont, d'Onda. Les activitats, programades pel Departament d'Art i Tecnologia, van consistir en una visita guiada i un taller de pintura sobre taulell de ceràmica. En arribar a Onda, vam prendre uns minuts per a esmorzar i després ens vam dividir en dos grups. L'alumnat de 1r i 2n d'ESO va baixar al soterrani del museu per a realitzar el taller dirigit per una professora ceramista, Àngels; i Marc, guia del museu, va fer una visita guiada a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO. A continuació, es van intercanviar les activitats i així

Per Nadal
*****
El dia 22 de desembre, l’alumnat va realitzar diverses activitats lúdiques i esportives després de les primeres hores lectives del matí. L’alumnat les va proposar i organitzar, i el professorat les va supervisar i va participar-hi perquè es desenvoluparen correctament. De manera que es va organitzar el concurs Xifres i Lletres (com des de fa ja alguns anys per Nadal), un concurs de guinyot, una minidiscoteca i, per acabar, un partit de futbol. La finalitat més important d’aquestes activitats es alliberar un poquet la tensió de les classes i de la primera avaluació, com també estimular la bona convivència entre l’alumnat i el professorat.
Visita al MACVAC
*****
El passat 6 de febrer l'alumnat i alguns professors i professores van viatjar a Vilafamés per visitar el MACVAC (Museu d'Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni). L'autobús els va deixar al centre del poble i, abans de començar les activitats programades, van esmorzar. Cap a les 10 h, van entrar al MACVAC i l'alumnat es va dividir en dos grups. 1r i 2n van estar guiats per una monitora i per les professores Carmen i Soraya per a fer l'activitat "Detectius al MACVAC". En començar la visita, el museu va facilitar un sobre tancat que contenia quatre pistes i quatre noms d'artistes. A mesura que  
Dia de la Natura
*****
El dia 9 de febrer i dins del Pla de transició dels dos centres, l’alumnat del CEIP Joan de Brusca i del CES Alt Maestrat, acompanyat per mestres dels dos centres, va fer un recorregut a peu des del poble d’Albocàsser fins a l’ermita de Sant Pau, també d’Albocàsser; i mentrestant escoltava, aprenia i, en unes petites fitxes, prenia notes de les explicacions que anava realitzant Carles Mir Pegueroles, antic professor del CES Alt Maestrat i gran coneixedor de la flora d’aquesta zona. Així mateix, per complementar aquesta eixida a la natura, l’alumnat va fer també unes poques fotografies relacionades amb algun aspecte del paratge tan       
Visita a FRUSEMA
*****
El dia 8 de març l’alumnat de 3r i 4t d’ESO va visitar l’empresa familiar FRUSEMA (Frutos Secos del Maestrazgo, S.A.), ubicada a Albocàsser. La visita va estar organitzada per Balma Boix i Aloma Adell, antigues alumnes del CES Alt Maestrat, que ens van obrir les portes de la seua empresa dedicada a l'ametlla en gra i també a la closca d'ametlla en un procés respectuós amb el medi ambient. Aquesta activitat ja es va realitzar fa dos anys i ens va paréixer molt interessant per a emmarcar-la dins de l’assignatura d’iniciativa a l’activitat econòmica i empresarial que s’imparteix a 3r d’ESO i també pel que fa a

  Taller d'Isonomia
*****
El dia 20 de març, la Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I, amb la col·laboració de l’Ajuntament d'Albocàsser, va organitzar un taller sobre violència de gènere digital al CES Alt Maestrat dirigit a l'alumnat de 1r i de 2n d'ESO. Durant el desenvolupament del taller "#nosiguesnoob. Utilitza la xarxa en positiu. Responsabilitza’t", Saray Florido Rubio i María José Ortí Porcar (de la Fundació Isonomia) van parlar, entre altres temes, del sèxting i de la sextorsió o ciberassetjament sexual, tots dos delictes de violència de gènere. Així mateix, van oferir pautes per a prevenir-los i recursos on denunciar-los en cas que l’alumnat coneguera alguna persona a qui li passe
           Viatge d'estudis
*****
De bell nou el nostre alumnat, acompanyat per Juan Carlos i Gustau, ha realitzat el viatge d’estudis, aquest curs a Astúries i a Cantàbria, del 23 al 28 de març. Encara que el mal oratge ha sigut un company no desitjat i no han pogut dur-se a terme algunes activitats planificades, el viatge ha resultat (com sempre) culturalment  molt interessant pel recorregut mateix i els llocs visitats, com també per haver oferit als viatgers uns dies d’esbarjo. De manera que ha servit per a fomentar la convivència; per a aprendre o també recordar continguts relacionats amb algunes matèries; per a realitzar activitats lúdiques; per a fomentat el contacte amb la naturalesa... 
   Taller d'hàbits saludables
                  *****
El dia 12 d'abril, Merche Torres Fernández (tècnica provincial de Projectes d'Educació per a la Salut, de la Creu Roja) va impartir a tot l'alumnat del nostre centre un taller sobre hàbits saludables. Entre els temes tractats, hi havia els següents: concepte de salut;  piràmide de l'alimentació saludable; sucre; beneficis de l'esport; nutrició; trastorns de certes conductes alimentàries (com són ara obesitat, anorèxia, bulímia...), prevenció del consum de drogues (sobretot pel que fa a l'alcohol, el tabac i el cànnabis). Així mateix, va dur a terme diverses dinàmiques de grup perquè l'alumnat poguera assimilar millor i lúdicament les explicacions i els continguts impartits. Vet ací una petita presentació.     
Xarrada de l'UJI
*****
Dins del programa de transició "Transita a la Universitat", de la Universitat Jaume I, que desenvolupa la Unitat de Suport Educatiu (USE), es realitzen diverses accions dirigides sobretot a l’estudiantat d’ensenyament secundari. El passat dia 26 d'abril, Esther Climent Tormos (tècnica de la susdita unitat) va oferir una xarrada a l'alumnat de 4t d'ESO al nostre centre, com va sent habitual cada any. Aquesta activitat tenia com a objectius els següents: a) facilitar la important coordinació entre l'ensenyament secundari i l'universitari; b) apropar la Universitat Jaume I al nostre alumnat; i c) afavorir la transició de secundària a la universitat. Esther va informar sobre els graus i 

Jornada de Portes Obertes
*****
El dia 10 de maig, va tenir lloc al nostre centre la Jornada de Portes Obertes. Fou un dia en què es va trobar l'alumnat de sisé de primària del CEIP Joan de Brusca i el nostre alumnat de 1r d'ESO sobretot. Durant un parell d'hores del matí, tot aquest alumnat, guiat per Paco i Juan Carlos (tutors) i per Carmen (orientadora), va dur a terme diverses activitats per a conéixer-se millor i també per a conéixer el nou professorat i el nou centre; i va reflexionar sobre aquests aspectes: el significat de ser delegat o delegada; com ha de ser el comportament; el temps dedicat a l'esbarjo; realització d'algunes activitats extraescolars; consells per a estudiar i treballar les diverses i noves assignatures que tindrà el curs que ve...