Alumnat del curs 2017-2018

  • Retrats de 3r d'ESO en l'assignatura de plàstica. (Professora: Joaquina Moragrega Porcar)

https://drive.google.com/file/d/1PO5iVcrsSHhXSnnuUAxZcvnm9jibZ8Fr/view?usp=sharing  • Dibuixos de 4t d'ESO en l'assignatura de plàstica. (Professora: Joaquina Moragrega Porcar)
https://drive.google.com/file/d/1M6HK4c6leWThH5LIFmhOi2gIcAeBHyXa/view?usp=sharing  • Dibuixos de 3r d'ESO en l'assignatura de plàstica. (Professora: Joaquina Moragrega Porcar)
https://drive.google.com/file/d/1o6ns7XMrWQcpAa-tEgbfsubuNNJdx_Lk/view?usp=sharing  • Dibuixos de 2n d'ESO en l'assignatura de plàstica. (Professora: Joaquina Moragrega Porcar)
https://drive.google.com/file/d/16F32EWKlAJj0AR4KWYeE2UpbY0xSCWbr/view?usp=sharing  • Més dibuixos de 4t d'ESO en plàstica. (Professora: Joaquina Moragrega Porcar)
https://drive.google.com/file/d/1HyNAJwuGkjmxbXY0-M7VzmaICuwOwfLf/view?usp=sharing


  • Vídeo Transmutació I, realitzat per César, Carlos, José Enrique, Héctor i Josué, alumnes de 4t d'ESO en l'assignatura de plàstica; amb la cançó "Carny's Dance", de Kevin MacLeod. (Professora: Joaquina Moragrega Porcar)
Aquesta cançó té la llicència Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Font: https://soundcloud.com/kevin-9-1/carnys-dance
Artista: http://incompetech.com/

  • Vídeo Transmutació II, realitzat per Ania, Loyola, Espe, Gisela i Beatriz, alumnes de 4t d'ESO en l'assignatura de plàstica; amb la cançó "Do Do Do", de Silent Partner. (Professora: Joaquina Moragrega Porcar)