CORONAVIRUS 2019-2020


TANT L'ALUMNAT COM LES FAMÍLIES PODEN UTILITZAR
LES ADRECES ELECTRÒNIQUES DEL CENTRE, DE DIRECCIÓ I DEL PROFESSORAT
SI DESITGEN ALGUN TIPUS D'AJUDA, INFORMACIÓ O ACLARIMENT.
Adreça electrònica de Direcció i del Centre: info@cesaltmaestrat.org