Cursa Solidària contra la Fam. 2017-2018FOTOGRAFIES
CEIP Joan de Brusca i CES Alt Maestrat

MÚSICA
"Eternal Hope", de Kevin MacLeod.
Aquesta cançó té la llicència Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Font: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100238
Artista: http://incompetech.com/