FRUSEMA 2019

l’àmbit teòric en l'assignatura i la realitat diària d’aquesta empresa.
Gràcies una altra vegada, Balma, Clara i Aloma, per la vostra acollida. Fins a una altra!