XARRADA SOBRE ESTUDIAR A L'UJI. 2019

universitat; també va resoldre dubtes de l'alumnat i els va estimular l'interés pels estudis. Va ser, doncs, la xarrada una bona ocasió per a reflexionar activament sobre les opcions de realitzar estudis a l'UJI.