Amb AFAVIR

Protecció Integral Contra la Violència de Gènere) és aquella que, «com a manifestació de la discriminació, la situació de desigualtat i les relacions de poder dels hòmens sobre les dones, s'exerceix sobre aquestes pels qui siguen o hagen sigut els seus cònjuges o dels qui estiguen o hagen estat lligats a elles per relacions semblants d'afectivitat, fins i tot sense convivència».

Com podem veure, Adelina ens mostra el diploma i la placa commemorativa que l'associació AFAVIR ha atorgat respectivament a ella i al nostre centre per la seua participació, la qual des d'ací agraïm i aplaudim.

Adelina

FOTOGRAFIES

Carmen Tolós Marzá