De l'escola a l'institut (2019-2020)

ha enregistrat un vídeo molt curtet en què dona resposta a algunes qüestions que poden interessar o resultar curioses a l'alumnat de primària.

VÍDEO

Andrea Babiloni Ferrando