Plantada de llavors

la teoria no siga purament maquillatge. Predicar i exemple, convertits en el nostre àmbit docent en explicar i plantar, són actuacions que haurien d’anar sempre juntes si volem aconseguir resultats satisfactoris i duradors.

Plantada d'arbres

FOTOGRAFIES

Andrea Babiloni Ferrando