Resolució de conflictes. 2019-2020

aconseguírem incorporar respostes positives que tingueren en compte la comprensió i l’empatia envers els altres. Malauradament, no sempre resulta tan fàcil, però és importantíssim que, en aquest cas l’alumnat, siga conscient que haurà de posar en pràctica i no oblidar aquells recursos que se li ensenyen per tal d’evitar o minimitzar almenys els problemes de convivència que poden sorgir.

VÍDEO

Carmen Tolós Marzá