Xarrades sobre drogues i violència de gènere

pateixen les dones a causa de comportaments misògins violents o criminals. Per aquests motius cal, doncs, informar l’alumnat i advertir-lo dels riscs per a la salut de les susdites substàncies; i així mateix és necessari recordar-li constantment el comportament respectuós, solidari i igualitari envers les companyes.

Xarrades sobre drogues i violència de gènere

FOTOGRAFIES

Carmen Tolós Marzá