Què és la Tecnologia?

El terme tecnologia es forma dels mots grecs tekhne i logos. Logos significa coneixe

caixa ferramentes

ment sistematitzat o ciència. Per tant, tecnologia ve a ser el coneixement sistematitzat dels oficis. Aquest terme es va començar a emprar quasi be en paral·lel amb la expansió la revolució industrial a Europa en el segle XIX. Aquesta definició genèrica implica el coneixement de les tècniques i la seva aplicació a una determinada finalitat, atès

que se tracta d’un coneixement amb finalitat pràctica. La sistematització de recerca de solucions ve dona da per el procés tecnològic, mètode que caracteritza la tecnologia. La tecnologia, per tant, no té per objectiu ella mateixa sinó per atendre les necessitats humanes, primàries i secundàries, de la que se n’espera un resultat aplicable a la satisfacció de les necessitats materials dels éssers humans.

Així, doncs, el resultat del fet tecnològic és un producte, físic o organitzatiu, palpable del qual se’n deriven els invents.