Al llarg del curs es realitzen diverses activitats complementàries. L'objectiu d'aquestes activitats és ampliar i complementar la formació acadèmica i personal de l'alumnat.  A través d'aquests tipus d'activitats intentem fomentar competències clau com ara la Competència Ciuadana i la Competència Personal, Social i d'Aprendre a Aprendre.  

Des del centre remarquem la importància en què l'alumnat participe de les activitats complementàries programades, ja que suposen un complement en la seua formació i fomenten les relacions no sols entre l'alumnat sinó també entre l'alumnat i el professorat.