El nostre centre

El Centre d'Ensenyament Secundari Alt Maestrat és un centre oficial que ofereix quatre unitats d’educació secundaria obligatòria (1r, 2n, 3r i 4t d'ESO), amb 110 llocs escolars autoritzats.

El CES Alt Maestrat és una cooperativa d'ensenyament que va iniciar el seu primer curs escolar en 1977-1978 com a centre de FP, ubicat a la zona rural de l'interior de Castelló, i va cobrir així les necessitats formatives existents.

L'entitat, sense ànim de lucre i de total gratuïtat per a l'alumnat, manté un concert educatiu amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana (codi de registre oficial: 12003730, règim privat-concertat) pel qual es reconeix l'oficialitat dels títols.

A més a més, està integrada en la Federació de Col·legis Familiars Rurals, a través de la qual ha canalitzat cursos d'atenció a la infància, a la igualtat de gènere, etc. El Centre ha aspirat des de l'inici a cobrir les mancances públiques en matèria educativa a la zona, i s'ha caracteritzat més per la seua inquietud social plasmada en el treball de dinamització de la comarca.