CORONAVIRUS 2019-2020

TANT L'ALUMNAT COM LES FAMÍLIES PODEN UTILITZAR

LES ADRECES ELECTRÒNIQUES DEL CENTRE, DE DIRECCIÓ I DEL PROFESSORAT

SI DESITGEN ALGUN TIPUS D'AJUDA, INFORMACIÓ O ACLARIMENT.

Carta a les famílies

Recomanacions d'estudi

Adreça electrònica de Direcció i del Centre: info@cesaltmaestrat.org

Adreces electròniques del professorat

Conselleria de Sanitat (Generalitat Valenciana)

Recursos per a afrontar la pandèmia efectivament i amb calma