👤  Cap de departament: Joaquina Moragrega Porcar

✉️  Contacte: j.moragrega@cesaltmaestrat.org

Assignatures del departament

Rebost digital del departament

Stop Motion Studio

Edició animacions 2D i de plastelina.

Ibis Paint

Creació i edició d'imatges digitals.

Lexis Audio Studio

Edició de cançons usant payback i audio mp3.

Scribble Diffusion

Web per crear imatges a partir de gargots.

Crocodile Clips

Programa per a construir circuits simples amb interruptors, llanternes, motors, diodes, etc.

Scratch

Programa per crear i progrmamar videojocs o robots intel·ligents.

GIMP

Ferramenta d'edició i retoc d'imatges.