Avaluació Diagnòstica per a 2n d'ESO

Informem que la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació desenvoluparà un procediment d’avaluació de diagnòstic en el qual participarà tot l’alumnat de 2n d’Educació Secundària Obligatòria dels centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, tal com determina la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació, en els seus articles 21, 29 i 144.

L'alumnat del CES Alt Maestrat realitzarà aquestes proves els dies 27 i 28  de maig, dates assignades pel Servei d'Avaluació i Qualitat Educativa de la Conselleria d'Educació.

Aquestes proves avaluaran la competència en comunicació lingüística (valencià, castellà i anglés), la competència matemàtica i, a banda, realitzaran un qüestionari de context. 

Des del CES Alt Maestrat es garantirà la correcta interacció del seu fill o la seua filla amb la plataforma informàtica amb què es realitzaran les diferents proves competencials i el qüestionari de context. També vetlarem per l’anonimat de les respostes complint amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades.