Proves d'accés a FP

RESOLUCIÓ de 2 de febrer de 2024, de la Direcció General de Formació Professional, per la qual es convoquen proves d’accés als cicles de grau mitjà i superior l’any 2024. Enllaç.

2. Destinataris

Persones que no reuneixin els requisits acadèmics d'accés directe i, a més:

* Proves de grau mitjà: tindre 17 anys o fer-los durant l'any 2024.

* Proves de grau superior: tindre 19 anys o fer-los durant l'any 2024, o 18 anys en el cas de tindre un títol de tècnic/a d’FP.

3. Calendari

4. Estructura de les proves

PROVES GRAU MITJÀ

1. Part lingüística:

a) Llengua i literatura castellana o valenciana (a elegir)

 b) Llengua estrangera (anglès) 

2. Part social: 

a) ciències socials, geografia i història

3. Part científica-matemàtica-tècnica:

a) Matemàtiques

b) Ciències naturals 

c) Tractament de la Informació i Competència Digital

PROVES GRAU SUPERIOR

1. Part comuna:

a) Llengua i literatura castellana o valenciana (a elegir)

b) Llengua estrangera (anglès)

c) Matemàtiques

d) Tractament de la Informació i Competència Digital

2. Part específica: 

Constarà de dos apartats amb continguts de coneixements bàsics de matèries de Batxillerat que faciliten la connexió amb el cicle de grau superior triat.