Proves Homologades CURS 2023-2024

1. Normativa relacionada

2. Data

Prova homologada d'anglés: 8 de maig de 2024, a les 11.00 hores.

3. Estructura

4. Qualificació

La qualificació final global de la prova s'expressarà en termes d'APTE o NO APTE. Per obtindre la qualificació final d'apte cal superar totes les activitats de llengua de la prova amb un percentatge  de puntuació mínim d'un 50% i haver obtingut un percentatge de puntuació global mínim d'un 65%.

Els llistats (provisionals i definitius) d'alumnat apte  i no apte han d'estar publicats al tauler d'anuncis del centre abans del dia 12 de juny de 2024.

5. Guia de la persona candidata

Guia de la persona candidata per a les Proves Homologades 23/24. 

Trobareu més informació al següent enllaç.