El NOF és el document en què es recullen les Normes d'Organització i Funcionament del centre. En aquest document podem trobar des dels principis generals i objectius del centre fins a l'organització de funcionament i normes de convivència al centre entre d'altres.

El darrer NOF es va aprovar en Consell Escolar el 14 de novembre de 2023.

NOF 2023-2024.pdf