Calendari d'admissió per als ensenyaments d'ESO

Procediment d'admissió de l'alumnat

💻  Presentació telemàtica de sol·licituds d'admissió:   del 4 al 10 de juny de 2024

✅  Validació de les sol·licituds d'admissió:   de l'11 al 17 de juny de 2024

📊  Baremació de les sol·licituds:   de l'11 al 19 de juny de 2024

🏁  Resultat definitiu del procediment i consulta individualitzada de la puntuació obtinguda:   22 de juliol de 2024

💻 Accés a la plataforma admiNOVA per formalitzar l'admissió

Matriculació de l'alumnat

💻  Formalització de la matrícula telemàtica:   del 22 al 25 de juliol de 2024

📍     Formalització de la matrícula presencial:   del 22 al 26 de juliol de 2024

Criteris per a la valoració de les sol·licituds

Els criteris per a la baremació són els que apareixen a continuació en l'Annex XI de la Resolució de 25 d'abril de 2024, del director general de Centres Docents. Respecte a la circumstància específica, el CES Alt Maestrat acorda en Consell Escolar Extraordinari no incloure'n cap.

ANNEX XI.pdf

Documentació necessària per a noves matriculacions