Què és Web família 2.0?

És l'aplicació oficial de comunicació entre la família i el centre, el tutor o la tutora i l'equip docent. Permet publicar la informació acadèmica de l'alumne/a, les faltes d'assistència, els horaris i intercanviar missatges entre família i docent. 

Com accedir a Web família 2.0

Poden accedir des del navegador através del següent botóo descarregant l'applicació al seu telèfon mòbil des de l'App Store o Google Play.